Levererar utbildningar till Ungdomsstyrelsen

Från hösten 2011 kommer Edunamic att vara en av parterna som asvarar för EVS-trainings Sweden. Uppdraget innefattar utbildning av volontärer som kommer till Sverige inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Utbildningarna är Ankomstkurser och Mitterminskurser som ska stötta volontärerna i deras lärande och så att de får ut så mycket som möjligt av sitt …

Utbildare i ELD

ELD – Experience Learning Description Sedan mars 2009 är jag utbildare i metoden ELD. ELD (experience, learning, description) medvetandegör det dagliga lärandet i din verksamhet. Metoden är lätt att anpassa till olika målgrupper. Materialet inkluderar frågor, dokumentationsmallar och övningar i självskattning och feedback. ELD omvandlar erfarenhet till kompetens! Läs mer på www.eldkompetens.se