Utbildare i ELD

ELD – Experience Learning Description

Sedan mars 2009 är jag utbildare i metoden ELD.

ELD (experience, learning, description) medvetandegör det dagliga lärandet i din verksamhet. Metoden är lätt att anpassa till olika målgrupper. Materialet inkluderar frågor, dokumentationsmallar och övningar i självskattning och feedback.

ELD omvandlar erfarenhet till kompetens!

Läs mer på www.eldkompetens.se

 

Publicerat av Lars Norqvist

Hej