Levererar utbildningar till Ungdomsstyrelsen

Från hösten 2011 kommer Edunamic att vara en av parterna som asvarar för EVS-trainings Sweden. Uppdraget innefattar utbildning av volontärer som kommer till Sverige inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Utbildningarna är Ankomstkurser och Mitterminskurser som ska stötta volontärerna i deras lärande och så att de får ut så mycket som möjligt av sitt år som volontär. Utbildningarna är på engelska.

Publicerat av Lars Norqvist

Hej