Om Edunamic

Edunamic är ett företag inom framförallt utbildningssektorn som genomför nationella och internationella uppdrag med inriktning mot formell och icke-formell utbildning. Företaget startades 2011 och används av mig, Lars Norqvist, som ett komplement till min anställning vid Umeå universitet.