Edunamic

Om

Edunamic finns till för att utveckla organisationer, personer eller nätverk som vill synliggöra och dokumentera lärande utifrån erfarenheter inom olika typer av verksamheter eller i samband med ett projekt.

Edunamic jobbar med utbildningar, nätverkande och organisationsutveckling.

 Edunamic är en enskild firma som startades i maj 2009 av Lars Norqvist.

Inriktningen för Edunamic kommer huvudsakligen att vara inom formell och icke-formell utbildning med verktyg för validering, erkännande och synliggörande av lärande.

Edunamic kommer också att stödja utvecklingen av olika organisationer in deras utveckling, kommunikation och (hand)ledarskap.

Främsta verktyget är ELD som är en samtals- och reflektionsmetod som används för att kartlägga kompetens. Edunamic är enda företag som har rätt att utbilda inom ELD förutom Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) som skapat metoden 

Från hösten 2011 kommer Edunamic att vara en av parterna som ansvarar för EVS-trainings Sweden. Uppdraget innefattar utbildning av volontärer som kommer till Sverige inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Utbildningarna är Ankomstkurser och Mitterminskurser som ska stötta volontärerna i deras lärande och så att de får ut så mycket som möjligt av sitt år som volontär. Utbildningarna är på engelska.

Under våren 2011 påbörjade nätverket MultiFunkis ett samarbete med skolor i Umeå Kommun för att stötta utvecklingen av bl a digitaliserat lärande och öppna lärresurser i samband med att elever på högstadieskolor kommer att få varsin dator. Fortsättningen följer under hösten 2011 och framåt. Förhoppningsvis kommer också elever och framförallt föräldrar involveras på ett sådant sätt att vi ökar den digitala delaktigheten i kommunen. En ansökan till Internetfonden kan förhoppningsvis ge oss handlingsutrymme för en mycket intressant inlärningsrevolution.
Lars Norqvist är en av initiativtagarna till nätverket.

 

Comments Closed